Opening Hof van HolLand Art | September 23th, 2017

ENGLISH (Dutch version below)

This Saturday, September 23th, Hof van HolLandArt will be opened. For this art route in the green environment of the river Waal near Nijmegen, new art works were created by a selection of 10 artists. The Fortress Beneden Lent is a site of this art route where I installed my sculpture called ‘Whitnesses’.

Built in 1862 as part of the military defense of the city of Nijmegen, the fortress has always been an isolated secret. Surrounded by trees and a mound, the interior of the fortress is invisible. A narrow tunnel is the only entrance. Inside the mounds, the original ammunition bunker and the house of the guard can be found. As well as the entire fortress, these buildings are not (yet) accessible for the public.

These inaccessibility and secrecy are the characteristics that make this site so special. While being a secret, the site has been able to become a green, silent and intimate environment. The buildings and the trees however bare the stories of many historical events. As they are silent, they don’t give away these stories and keep the mysteries preserved.

This preservation of mysteries inspired me to design the installation ‘Whitnesses’. The piece is built from closed blocks that seem to contain something. The faces show drawings of straight, architectural lines and the natural lines of the oak wood. As the wood will darken over time, the site will gradually absorb the sculptures into the environment. The old buildings whitnessed the history and this new object will whitness the stories that the future will bring.

Whitnesses
Design: Heidi Linck
Year: 2016-2017
Production in collaboration with: Koos Schaart
Materials, technique, dimensions: oak wood and stainless steel; 80 x 100 x 250 cm and 160 x 70 x 220 cm
Site: Fort Beneden Lent, Zaligestraat 6 in Lent (Nijmegen).
Commissioned by: The city of Nijmegen as part of the Hof van HolLand Art Route
DOWNLOAD INVITATION (IN DUTCH)

This project was supported by a stipendium for established artists from the Mondriaan Fund.


Aanstaande zaterdag 23 september vindt de opening plaats van Hof van HolLand Art. Dit is een kunstroute in het landschap van het Waalsprong gebied bij Nijmegen, waar 10 kunstenaars werken voor de openbare ruimte maakten. Fort Beneden Lent maakt deel uit van deze route en speciaal voor deze plek maakte ik het kunstwerk ‘Getuigen’.

Het fort, dat gebouwd werd in 1862 om Nijmegen te verdedigen, is van oudsher een verborgen, geïsoleerde plek vlak langs de Waal. Omgeven door met bomen begroeide wallen is het interieur van het fort vanuit de omgeving niet te zien. Een smalle tunnel is de enige toegang. Binnen de wallen bevinden zich een oude munitiebunker en het voormalige fortwachtershuis. Ook deze gebouwen zijn (voorlopig) ontoegankelijk voor publiek.

Juist deze ontoegankelijkheid en verborgenheid maken de plek als openbare ruimte zo bijzonder. Dankzij het besloten karakter heeft het fort zich kunnen ontwikkelen tot een groene, stille en intieme omgeving. De gebouwen en de bomen verwijzen echter allemaal naar historische gebeurtenissen die zich hier in het verleden hebben afgespeeld. In hun stilzwijgen geven zij die verhalen niet prijs, waarmee het mysterie en de nieuwsgierigheid naar wat er binnen was en is, behouden blijven.

Dat is wat mij inspireerde tot het ontwerp van het kunstwerk ‘Getuigen’. Het werk bestaat uit twee bouwwerken van eveneens gesloten objecten die een inhoud suggereren zonder deze bekend te maken. Op alle vlakken zijn tekeningen zichtbaar van rechte, architectonische lijnen en de natuurlijke lijnen van het eikenhout. Het hout zal door invloed van het weer en de natuur donkerder worden. Door deze transformatie zal het fort het werk langzaam maar zeker opnemen in de omgeving. Waar de oude gebouwen getuigen zijn geweest van het verleden, wordt dit werk getuige van de verhalen die de toekomst er brengt.

Getuigen
Ontwerp: Heidi Linck
Jaar: 2016-2017
Uitvoering in samenwerking met: Koos Schaart
Materialen, technieken, afmetingen: eikenhout en staal; 80 x 100 x 250 cm en 160 x 70 x 220 cm
Locatie: Fort Beneden Lent, Zaligestraat 6 te Lent (Nijmegen).
Opdrachtgever: gemeente Nijmegen in het kader van Hof van HolLand Art
DOWNLOAD UITNODIGING

Dit werk is mede mogelijk gemaakt met een Werkbijdrage Bewezen Talent van het Mondriaan Fonds.