Research

About my research projects

The sites that inspire me have in common that their architecture is being deranged by unplanned events. These events are caused by transformation, migration, nature and human behavior. They add poetry to the site and make it a living creature. From my fascination for these surprising sites, I wish to create room for such poetry in spatial planning processes which are often dominated by political and economical considerations.

By residing in situ, I investigate the unknown characteristics of the site and I develop artistic concepts to uncover them. Besides adding a new artwork to the site, these concepts can also explore the possibilities of spatial and public interventions that make the site itself an artwork.

These projects are initiated by me or commissioned by institutes for architecture, landscape, heritage or art.

De plekken die mij inspireren hebben met elkaar gemeen dat hun architectuur ontregeld wordt door toevallige gebeurtenissen. Deze worden veroorzaakt door transformatie, verplaatsing, de natuur en menselijk gedrag. Zij voegen poëzie toe aan de plek en wekken de plek tot leven. Vanuit deze fascinatie wil ik in ruimtelijke planvorming, die veelal gedomineerd wordt door politieke en economische overwegingen, mogelijkheden scheppen voor deze niet-geplande poëzie.

Door ter plekke onderzoek te doen breng ik nog ongeziene kwaliteiten van de plek in kaart en onderzoek ik hoe kunst een rol kan spelen om die kwaliteiten zichtbaarder te maken. Behalve het toevoegen van een monumentaal kunstwerk aan de plek, kan dat onderzoek zich ook richten op ruimtelijke interventies en publieksactiviteiten die de plek zelf monumentaal maken.

Deze projecten ontstaan op mijn initiatief of in opdracht van overheden en organisaties voor cultuur, erfgoed, architectuur en landschap.

VIEW RESEARCH PORTFOLIO