Artist statement

EN

I perform artistic research on genius loci of buildings and areas as it inhabits the physical memory of sites. All my projects start with personal explorations of a site, without map, led by curiosity. Choosing a site as a subject for research defines and activates the site, that until then may have been forgotten or even unknown. By physically moving on the site I use all my senses to perceive phenomena in situ, such as objects, structures, sounds and atmosphere. The site is a living creature with a physical memory that contains knowledge on every actor that crated the site. This living creature never dies, as it is in continuous transformation.

In stead of searching for explanations for the phenomena that I perceive on a site, I aim to free my research from every pre-existing knowledge about the site, in order to create room for free perception and interpretation. I approach the site as an art piece, not created by an artist but by encounters of rational, technologically and politically driven architecture with natural tendency to decay, entropy and autonomy. On the site, I take the position of curator: with my interventions, I aim to exhibit the site itself. On the sites of my research, reality is already so rich that I don’t need to add any fictional thing. Based on my artistic research of the site, I create spatial and performative interventions that enable the public to experience the site in a new way.

 

NL

Ik doe artistiek onderzoek naar de genius loci in gebouwen en gebieden zoals die huist in het fysieke geheugen van een plek. Al mijn projecten beginnen met verkenningen van de plek, zonder kaart, geleid door nieuwsgierigheid. Het aanwijzen van een plek als onderwerp van onderzoek duidt en activeert de plek, die voorheen vaak vergeten of zelfs onbekend was. Door mijzelf lichamelijk in het gebied te verplaatsen doe ik met al mijn zintuigen waarnemingen van fenomenen in het gebied waaronder de daar aanwezige objecten en structuren, geluiden en de atmosfeer. De plek is een levend wezen met een fysiek geheugen, waarin kennis ligt opgeslagen over alle actoren die aan het ontstaan ervan hebben bijgedragen. Dit levende wezen sterft nooit, omdat de plekken die ik onderzoek altijd in transitie zijn.

In plaats van verklaringen te zoeken voor de fenomenen die ik waarneem, ontdoe ik ze in mijn werk juist van alle informatie die ze verklaart, zodat er ruimte ontstaat voor een vrije waarneming en interpretatie. Ik benader een plek als een kunstwerk, die niet gemaakt is door een kunstenaar, maar is ontstaan uit een krachtenspel tussen rationele, technologisch en politiek gedreven architectuur versus de natuurlijke neiging tot verval, entropie en autonomie. Mijn positie op de plek is die van curator: ik wil de plek, die ik als kunstwerk beschouw, ook als zodanig exposeren. Op de plekken die ik onderzoek is de realiteit zelf zo bijzonder dat ik fictieve toevoegingen overbodig acht. Aan de plek zelf verander ik daarom niets. Op basis van mijn onderzoek ter plaatse ontwikkel ik ruimtelijke en performatieve interventies die gericht zijn op een nieuwe beleving van de plek door het publiek.