EN- My site specific art projects are inspired by derangements in our urban landscape, that are caused by people who use a space and then leave it behind. On these sites, their traces remain and refer to stories and histories. The order and sameness of their architecture gets mixed with chance, chaos and surprises that are introduced by natural decay, demolishing or renovation. These conditions generate sites where unexpected combinations of objects and shapes exist. Rooted in reality and never designed, they show that fact can be stranger than fiction.

In my installations I explore conceptual and perceptual meanings of these sites by reconstructing them in a new spatial context as a site specific, monumental intervention. In- and outdoors are one and the same space to me: I treat a gallery space as I treat a site in a landscape. The site of the installation becomes part of the piece because the objects and the voids activate and transform each other.

/

NL- Mijn locatieprojecten zijn geïnspireerd door ontregelingen van onze gebouwde omgeving, die ontstaan doordat mensen een ruimte eerst gebruiken en vervolgens verlaten. Op deze plekken blijven de sporen van hun handelingen achter als dragers van verhalen en geschiedenis. De orde en voorspelbaarheid van de architectuur mengen zich met het toeval en de verrassingen die natuurlijk verval, sloop of juist nieuwbouw er introduceren. Hierdoor ontstaan plekken waar onverwachte combinaties van beelden en vormen voorkomen. Ontstaan in de werkelijkheid en zelfs zonder ontwerper, tonen deze plekken aan dat de realiteit vreemder kan zijn dan fictie.

In mijn installaties bevraag ik de conceptuele betekenis en beleving van deze locaties door hun essentie te onderzoeken en te herscheppen als autonome en monumentale interventie in een nieuwe omgeving. Binnen en buiten zijn voor mij één en dezelfde ruimte: ik benader een galerieruimte zoals ik ook een plek in het landschap benader. De locatie van de installatie wordt zelf onderdeel van het werk doordat de objecten en de leegtes elkaar activeren en veranderen.

 

Projects by Heidi Linck are supported by the Mondriaan Fund with a stipend for established artists

Projecten van Heidi Linck worden ondersteund door het Mondriaan Fonds met een Werkbijdrage Bewezen Talent

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren