(NL ↓ )

Artist statement
I believe that a space can be perceived most intensely by removing every function and knowledge out of it and by the installation of objects that behave as strangers in there. In my projects, I aim to create a new place that erases the perception of the space as we knew it, and give rise to new explorations and interpretations.

Installations
In buildings and on urban and landscape sites I use the empty space as a medium for my work, by deranging and activating it with site-specific interventions. Therefore, my work often starts with emptying a site by removing everything that makes the space a place. The objects that I then install in the void space are sculptural interpretations of shapes and structures I observed in other places. By removing them from their context into the void space, they become monumental strangers that derange their new surroundings. These interventions create a new, unknown space that, even when it is outdoors, invites the viewer to enter it as an interior, where various narratives and time-layers are intertwined.

Public space
In a time that is characterized by permanently crowded urban and landscape environments and by a tendency to design our public spaces as if they all are theme parks, I wish to offer the public room for empty, silent and blank spaces with no imposed function or interpretation. By not imposing any forethought meaning or function onto the public, and neither excluding any, I aim to generate a new curiosity among the public about their surroundings and the possible spatial or historical notions attached to them.

Drawing
Every project starts with emptying the original site and erasing all original functions of objects, which basically are similar activities. I use drawing and writing as media for research. By drawing, I reduce the objects and spaces into shapes that can be both objects and spaces.

 

/

 

Artist statement
Ik geloof dat een ruimte het meest intens beleefd kan worden als die ontregeld wordt door de installatie van objecten die zich daar als vreemdelingen in gedragen. In mijn projecten streef ik naar het ontstaan van een nieuwe plek die de beleving van de ruimte zoals we die voorheen kenden, vervaagt en aanleiding geeft tot nieuwe verkenningen en interpretaties.

Installaties
In gebouwen en op locaties in de stad en het landschap eigen ik mij de lege ruimte toe als medium voor mijn werk, door deze te ontregelen en activeren met site-specific interventies. Mijn werk begint dan ook meestal met het leeg maken van een voorheen ingevulde plek door er alles uit te verwijderen dat de ruimte als plek herkenbaar maakt. De objecten die ik er vervolgens installeer, zijn sculpturale interpretaties van vormen en structuren die ik op een andere plek heb gezien. Door ze vanuit hun context te verplaatsen naar de lege ruimte, veranderen zij in monumentale vreemdelingen die hun nieuwe omgeving ontregelen. Hierdoor ontstaat een nieuwe, ongekende ruimte waar de kijker, ook als die ruimte buiten is, naar binnen gaat als in een interieur, waar diverse narratieven en tijdlagen door elkaar heen lopen.

Openbare ruimte
In deze tijd waarin zowel de stad als het landschap steeds drukker en voller worden en verpretparking van onze openbare ruimte op de loer ligt, wil ik het publiek een vrije ruimte bieden voor afzondering, reflectie op de omgeving en een eigen verwondering over die omgeving. Door vooraf bewust geen functie of betekenis op te leggen noch uit te sluiten, wil ik het publiek nieuwsgierig maken naar de landschappelijke en/of historische context en ze uitnodigen tot een nieuwe, eigen ontdekking van het gebied.

Tekenen
Vrijwel ieder project begint met het leegmaken van de oorspronkelijke plek en het uitwissen van de oorspronkelijke functie van objecten. Dit zie ik als activiteiten die hetzelfde inhouden. Ik gebruik hierbij het tekenen en het schrijven van teksten als media voor onderzoek. Met het tekenen reduceer ik het object en de ruimte tot vormen die vanaf dan tegelijk object en ruimte zijn.

 

Projects by Heidi Linck are supported by the Mondriaan Fund with a stipend for established artists