About + C.V.

Heidi Linck performs artistic research by exploring, observing and mapping sites that are in transition. In situ, she creates mapping methods from media and techniques which she selects site-specifically. As both an academic and artist, her transdisciplinary practice combines methods from art and science to document sites and buildings. Chance, intuition and curiosity are incorporated in the research to create other interpretations of sites. By exploring, observing, interviewing people, audio- and video-recording, Heidi Linck creates a personal atlas of the site which activate local communities to interact with their environment in a new way. In situ, her research is reflected in spatial interventions, scenographic walks and performative workshops. Off-site, in exhibitions, she presents her research by models, installations, artists-books, lectures, collages, video, soundtracks, texts and drawings.

Heidi Linck (*1978) lives and works in The Netherlands. Her work has been included in exhibitions internationally and has been awarded grants by the Dutch Mondriaan Fund. She teaches Intermedia at the Fine Art Department at Utrecht University of the Arts and is curator of the artist-in-residency Secret Bunker at Studio Omstand, Arnhem.

Research topics: genius loci, ownership, place identity, phenomenology, psycho-geography, narrative spaces, found environments, politics of architecture, environmental scenography, cinematography, experimental cartography and archaeology.

Download C.V. (PDF)

 

Projects by Heidi Linck are supported by the Mondriaan Fund with a stipend for established artists.

 


 

Heidi Linck doet artistiek onderzoek door middel van verkenning, observatie en documentatie van plekken die in transitie zijn. Hierbij ontwikkelt zij voor iedere plek een eigen werkwijze om de ruimte in kaart te brengen. Als academicus en kunstenaar combineert zij in haar praktijk methoden uit de beeldende kunst en wetenschap om gebouwen en gebieden te onderzoeken. Toeval, intuïtie en nieuwsgierigheid laat zij bewust toe in haar onderzoek om andere interpretaties van een plek te ontwikkelen. Op basis van verkenningen, observaties, geluidsopnames en interviews ontwikkelt zij ter plekke subjectieve atlas die de lokale gemeenschap activeert tot nieuwe interacties met hum omgeving. Ter plekke maakt zij haar onderzoek zichtbaar in ruimtelijke interventies, scenografische wandelingen en performatieve workshops. Buiten de onderzochte plek, zoals in tentoonstellingen, presenteert zij haar onderzoek in de vorm van modellen, installaties, tekeningen, kunstenaarsboeken, teksten, video en lezingen.

Heidi Linck (*1978) woont en werkt in Nederland. Haar werk is internationaal tentoongesteld en werd gehonoreerd met stipendia van het Mondriaan Fonds. Zij is docent Intermedia aan de afdeling Fine Art van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht en curator van de AIR Geheime Bunker bij Studio Omstand in Arnhem.

Onderzoeksgebieden: genius loci, eigenaarschap, ruimtelijke identiteit, fenomenologie, psycho-geografie, stad, landschap, narratieve ruimtes, gevonden omgevingen, politiek in architectuur, ruimtelijke scenografie, cinematografie, experimentele cartografie en archeologie.

Download C.V. (PDF)

 

Projecten van Heidi Linck worden mede mogelijk gemaakt door een Werkbijdrage Bewezen Talent van het Mondriaan Fonds.