Writing texts about sites I explored generates new interpretations of these sites, which change the site without touching it. I consider this also as a way of emptying, because the texts tend to erase everything we knew about the site and create room for new perceptions. I publish these texts on my blog ABSTRACT landschap.

/

Het schrijven van teksten over plekken die ik heb bezocht leidt tot nieuwe interpretaties van die plekken, die de plek veranderen zonder hem ook maar aan te raken. Ook dit beschouw ik als een vorm van leeg maken, omdat de teksten alles wat we wisten over die plekken, uitwissen, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe belevingen. Deze teksten publiceer ik op mijn blog ABSTRACT landschap.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren