Genius Loci

(for Dutch, scroll down)

EN

To have a direct impact on how our environment is being transformed, I collaborate not only with curators but also with professionals from the field of urban and landscape architecture. I see these collaborations as a way of activism by invoking the genius loci as a source of non-measurable knowledge into the rational processes of spatial transformation.

In classical Roman as well as ancient Asian mythology the ‘genius loci’ was the protective spirit of a building. Nowadays the ‘spirit of place’ is a metaphor for the distinctive atmosphere of a specific site. Although no longer a spiritual being, it can and should be invoked in contemporary architecture. For in a time in which spatial transformation processes are too often dominated by political, legal and economical interests, room for perception and reflection is essential to base the design on non-measurable, but perceiveable, knowledge about the site. This experience-based knowledge can only be gained by exploring the site from an artists’ perspective.

As all of my projects start with explorations and observations of the site’s objects, structures, narratives and perceptual atmosphere, I can make site-specific qualities visible that would have been overlooked otherwise. This is why spatial designers and policy makers hire me as an explorer of the genius loci of sites. Based on my explorations, I create concepts, visions, workshops and presentations that both challenge and inspire the transformation process of the site. Today I have over ten years of experience in artistic research in the context of spatial transformations. To explore possibilities you are welcome in my studio or to contact me by mailing to heidi@heidilinck.nl.

 

NL

Om direct invloed te kunnen hebben op onze bebouwde omgeving, werk ik behalve met curatoren ook samen met professionals die zich met gebiedsontwikkeling bezig houden. Ik beschouw dit als een vorm van activisme, door de genius loci van een plek te betrekken als bron van niet-meetbare kennis binnen het rationele proces van ruimtelijke herontwikkeling.

In de klassieke Romeinse en de oude Aziatische mythologie was de ‘genius loci’ de geest die het huis beschermde. Tegenwoordig wordt de ‘geest van de plek’ als metafoor gebruikt voor de onderscheidende, eigen atmosfeer van een gegeven plek. Hoewel het geen spiritueel wezen meer is, kan en moet het juist in hedendaagse architectuur worden geraadpleegd. Want in een tijd waarin ruimtelijke vraagstukken te zeer gedomineerd worden door politieke, juridische en economische belangen, is ruimte voor de beleving van en reflectie op een locatie noodzakelijk om het ontwerp te kunnen baseren op niet-meetbare, maar betekenisvolle, kennis van de plek. Deze op beleving gebaseerde kennis kan alleen verkregen worden door de locatie te verkennen vanuit het perspectief van de kunsten.

Daar al mijn projecten beginnen met het verkennen van de plek en het daar observeren van de objecten, structuren, narratieven en atmosferen, heb ik een geoefend oog voor nog ongeziene ruimtelijke kwaliteiten. Mijn opdrachtgevers huren mij daarom in als verkenner van de genius loci. Op basis van mijn verkenningen ontwikkel ik concepten, adviezen, workshops en visuele presentaties die het creatieve proces waarin het gebied wordt herontwikkeld uitdagen en verrijken. Inmiddels heb ik meer dan tien jaar ervaring met artistiek onderzoek naar de genius loci voor verschillende organisaties en overheden. Om samen mogelijkheden te verkennen bent u welkom in mijn atelier en kunt u mailen naar heidi@heidilinck.nl voor een afspraak.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren