Are services art?

(for Dutch, scroll down)

 

From my belief that art has more impact when performed in society instead of the museum, and that art in certain contexts is taken more seriously when it is being paid for, I create and offer commercial services for estate developpers, architects and authorities related to their projects in public space.

My services are an ongoing art project in which I explore the possibilities of art in a critical examination of the political and economic forces that shape our public spaces. By experimenting with commercial services as art pieces, I aim to increase the accessibility of art for non-art-experts and create other contexts for art in public space. Similar to my other projects, these services always start with personal explorations and research on the physical memory of the site and circulate around questions about ownership, authorship and room for autonomy in an overregulated urban landscape. By performative workshops, collective design and spatial interventions, I aim to generate interactions and participation that will activate experts and local communities to explore and experience the site in a new way.

 


 

Vanuit mijn opvatting dat kunst meer impact heeft wanneer het plaatsvindt in de maatschappij in plaats van het museum, en dat kunst in bepaalde sectoren aan de vrijblijvendheid ontkomt als er voor betaald wordt, ontwikkel ik commerciële diensten voor gebiedsontwikkelaars, architecten en overheden in relatie tot hun projecten in de openbare ruimte.

Mijn diensten vormen een doorlopend project waarin ik de mogelijkheden van kunst verken in een kritische beschouwing van de politieke en economische krachten die onze openbare ruimten vormen. Door te experimenteren met commerciële diensten als kunstwerken, wil ik de toegankelijkheid van kunst voor niet-kunstkenners vergroten en nieuwe contexten creëren voor kunst in het publieke domein. Net als in mijn andere projecten, ontwikkel ik deze diensten op basis van mijn eigen verkenning van en onderzoek naar het fysiek geheugen van de plek en draaien zij om kwesties rondom eigenaarschap, auteurschap en ruimte voor autonomie in een overgereguleerd stedelijk landschap. In performatieve workshops, collectief ontwerp en ruimtelijke interventies wil ik interactie en participatie veroorzaken, die zowel professionals in ruimtelijke ordening als lokale inwoners activeren om een gebied opnieuw te beleven en van betekenis te voorzien.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren