Research

(for Dutch, scroll down)

 

Artistic research is aimed at generating knowledge that cannot be gained by scientific research. This knowledge is based on visual observations and other perceptions of site and space and therefore can not be measured or programmed. My research circulates around questions on place identity as it is present in characteristics such as silence, voids, traces and narratives. It offers new perspectives as alternatives to the usual focus on use, exploitation and marketing.

In my practice I conduct artistic research by exploring, observing and by participative methods such as interviewing and workshops. Community engagement is essential: rather than passively observing the art project, I wish to activate the public by inviting them to participate in my research. The outcomes of the research can be reflected in photography, a lecture, a workshop or a map and can be published as an artistic masterplan or as contribution to a masterplan by spatial designers.

 


 

Artistiek onderzoek richt zich op andere vormen van kennis dan wetenschappelijke. Deze andere kennis is gebaseerd op waarneming en beleving van de plek en daarom kan deze kennis niet gevat worden in cijfers of digitale programma’s. Mijn onderzoek draait om de beleving van ruimtelijke identiteit in eigenschappen zoals stilte, leegte, sporen van gebeurtenissen en verhalen. Hiermee biedt het onderzoek nieuwe perspectieven als alternatief voor de gebruikelijke focus op nut, exploitatie en marketing.

In mijn praktijk voer ik artistiek onderzoek uit door in mijn verkenningen observaties en participatieve methoden zoals interviewen te combineren. Participatie van de lokale gemeenschap is essentieel: in plaats van dat zij passieve toeschouwer zijn van een kunstproject, wil ik de gemeenschap uitnodigen om in mijn onderzoek te participeren. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gedeeld in ieder denkbaar medium, waaronder fotografie, een lezing, een workshop of een kaart. Deze presentaties kunnen op zichzelf staan maar ook gepubliceerd worden als artistiek masterplan of bijdrage aan een masterplan van een ontwerpbureau.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren