Workshops

My workshops are for experts as well as communities who wish to look at a space, urban environment or landscape otherwise. Participants experience and document a site using all their senses. Experts experiment with new ways to meaningfully apply their perceptions in the design they are working on. As an academic art teacher I am able to create and perform educational methods that support creative processes in both teams and individuals. My workshops are in Dutch or English. For me, workshops are as equally important as exhibitions as they generate inspiring discussions about space.

Some examples of possibilities:

Artist-led walks
We go walking in the environment the site is located in and we use the act of walking for experiencing physical and psychological perceptions and for reflection and generating new ideas. The walks can be done 1+1 or with a team.

Studio sessions
In my studio a design team gathers to collectively explore their spatial planning project in an inspiring environment. I lead the session and challenge the creative process in order to generate original and meaningful ideas. A prior visit to my studio to discuss possibilities is for free.

Individual sessions
If you are a landscape architect, spatial planner, artist or other creative expert, you are welcome to visit my studio to discuss your projects once or regularly, based on your personal wish. 

Contact me for more information on my workshops


 

Mijn workshops zijn voor professionals en voor gemeenschappen die op een andere manier naar een ruimte, stedelijke omgeving of landschap willen kijken. Deelnemers leren op een eigen manier een plek te verkennen en vast te leggen door al hun zintuigen te gebruiken. Professionals experimenteren met nieuwe manieren om hun waarnemingen van de plek op een inspirerende manier in te zetten in hun ontwerp. Als docent in het hoger kunstonderwijs ben ik in staat om werkvormen te ontwikkelen die creatieve processen stimuleren in teams en personen. Mijn workshops zijn in het Nederlands of Engels. Voor mij zijn workshops minstens zo belangrijk als exposities, omdat ze tot inspirerende discussies leiden over ruimte.

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:

Wandelingen
We gaan wandelen in het plangebied waarbij we het wandelen als beweging gebruiken om de ruimte fysiek en psychologisch te beleven en nieuwe ideeën op te doen. De wandelingen kunnen 1 op 1 of met een team plaatsvinden.

Werkatelier
In mijn atelier, of in een ruimte op locatie, verzamelt zich een team om samen een ruimtelijke opgave te verkennen in een inspirerende omgeving. Ik leid het werkatelier zo, dat de bijeenkomst de creativiteit van de deelnemers uitdaagt en het team met originele en betekenisvolle ideeën naar huis gaat.

Individuele werksessies
Als jij als landschapsarchitect, ruimtelijk ontwerper, kunstenaar of andere creatieve expert eens wilt sparren, dan ben je welkom in mijn atelier voor een eenmalige of regelmatige werksessie.

 

Neem contact met mij op voor meer informatie over mijn workshops

 

Artist-led walk for a museum audience around an abandoned greenhouse complex, Mapping the Landscape, 2012, Museum Van Bommel Van Dam, Venlo

 

Artist-led walk with spatial planners in a barley field.

Workshop on a PhD expert-meeting on methods of mapping tranquility as a landscape characteristic, 2011, Wageningen University + Provincie Gelderland

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren