Spatial interventions

 

(for Dutch, scroll down)

 

In order to exhibit the site as an environment, I design spatial interventions that do not distract but rather focus our attention to the site. In my spatial interventions I connect art with architecture to disclose the identity of place and its unique characteristics. Rather than imposing existing interpretations of the site, my interventions aim to facilitate free explorations by anyone. Of course these interventions are site-specific. In one site the design of a walking path can be a great way to reveal the site, but on another site, the removal of a walking path may be better.

 


 

Om de plek als omgeving te exposeren, ontwerp ik ruimtelijke interventies die niet de aandacht op zichzelf vestigen, maar juist op de plek. In mijn ruimtelijke interventies verbind ik kunst met de architectuur van de plek om de essentie van de plek beter zichtbaar te maken. In plaats van door anderen bedachte betekenissen van de plek op te leggen aan het publiek, richten mijn interventies zich op een vrije verkenning van de ruimte. Vanzelfsprekend zijn deze ruimtelijke interventies plaatsgebonden. Het ontwerp van een nieuw wandelpad bijvoorbeeld kan op de ene plek een geweldige manier zijn om die plek opnieuw beleefbaar te maken, maar op een andere plek kan juist het verwijderen van een bestaand pad effectiever zijn.

 

 

Bewaren

Bewaren