Artist statement

 

My work always revolves around the question of what is present in an empty, abandoned space. All my projects start with residing and exploration of the space, where I map its physical but especially intangible characteristics. On the official geographical maps and building plans, the spaces that interest me are often visualized as voids, if marked at all, but during my explorations I discover that the space is not empty at all. In situ I find traces of human presence, events and stories. In the absence of people, silence, darkness and ephemerality become presences. By erasing tangible objects, information and context, I make the hidden, intangible characteristics explicit. My drawings and site-specific projects are therefore characterized by what I call negative actions: instead of adding objects to a space, I am more focused on covering, removing and undoing. I develop my methods for mapping and documenting void spaces site-specifically, combining matter- and time-based media and techniques. Although I consider myself a multimedia artist, drawing has been a constant factor in my work since the beginning of my practice. My drawings are outcomes of a personal, intuitive dialogue with a space in which I subjectively decide what is site-specific and what is not. They inform all of my artistic activities, not as sketches but rather as first materializations of my perceptions and experiences of space.

 


 

Mijn werk draait steeds om de vraag wat aanwezig is in een lege, verlaten ruimte. Al mijn projecten beginnen met verblijf en verkenning van de ruimte waarbij ik tastbare maar vooral ook niet-tastbare eigenschappen van de ruimte in kaart breng. Op de officiƫle geografische kaarten en bouwtekeningen staan de ruimtes die mij interesseren vaak aangeduid als lege of verdwenen ruimte, als ze er al op staan, maar door verblijf en verkenning ter plekke ontdek ik juist dat die ruimte helemaal niet leeg is. Ter plekke vind ik er sporen van menselijke aanwezigheid, gebeurtenissen en verhalen. In afwezigheid van mensen zijn stilte, donkerte en tijdelijkheid volop aanwezig. Door het uitwissen van de meeste fysieke objecten, overbodige informatie en context maak ik deze verborgen, niet-tastbare eigenschappen expliciet. Mijn tekeningen en mijn projecten, die altijd op de locatie zelf plaatsvinden, kenmerken zich dan ook door wat ik negatieve handelingen noem: in plaats van objecten toe te voegen aan een ruimte ben ik meer gericht op het bedekken, verwijderen en ontdoen om juist daarmee het wezen van de ruimte zelf zichtbaar te maken. Ik ontwikkel mijn methodes van het documenteren van een ruimte steeds in reactie op de specifieke ruimte, waarbij ik uit tastbare en ontastbare media en technieken kies. Hoewel ik mijzelf beschouw als een multi-media kunstenaar, vormt het tekenen al vanaf het begin van mijn praktijk een constante factor in mijn werk. In plaats van dat het schetsen zijn voor ruimtelijke interventies, voeden mijn tekeningen mijn andere artistieke activiteiten als eerste materialisaties van mijn beleving van ruimte.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren