Artist statement

 

My work always results from a short or long-term personal contact with a specific site in a landscape, urban environment or, on a smaller scale, a house. All my projects start with residing and exploration of the space, where I map its physical but especially intangible characteristics. On the official geographical maps and building plans, the spaces that interest me are often visualized as voids, if marked at all, but during my explorations I discover that the space is not empty at all. In situ I find traces of human presence, events and stories, that are intertwined in such a way, that reality is stranger than fiction. Based on my artistic research in situ, I perform spatial interventions, scenographic walks and drawings in which I aim to reveal the memory of a space. 

 


 

Mijn werk ontstaat steeds door mijzelf kort of langer te verbinden met een specifieke plek in het landschap, in de stad of, op kleinere schaal, in een huis. Al mijn projecten beginnen met verblijf en verkenning van die plek waarbij ik tastbare, maar vooral ook niet-tastbare eigenschappen van de ruimte in kaart breng. Op de officiële geografische kaarten en bouwtekeningen staan de ruimtes die mij interesseren vaak aangeduid als lege of verdwenen ruimte, als ze er al op staan, maar door verblijf en verkenning ter plekke ontdek ik juist dat die ruimte helemaal niet leeg is. Ter plekke vind ik er sporen van menselijke aanwezigheid, gebeurtenissen en verhalen, die zodanig door elkaar heen lopen, dat in de ruimte de werkelijkheid verrassender is dan fictie. Op basis van mijn artistiek onderzoek ter plaatse, maak ik ruimtelijke interventies, scenografische wandelingen en tekeningen die het geheugen van een ruimte zichtbaar maken.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren