Artist statement

My artistic research is about mapping sites and spaces otherwise, by personal observations and experiences through presence on site and direct perceptions. It circulates around questions on architectural, economical and political characteristics of place as reflected in phenomena like silence, voids, traces of human activities and narratives. I am interested in on how our spatial environment is being shaped and with my practice I wish to generate new interpretations and meanings of places and spaces. Working in situ, I choose my media and techniques site-specifically in order to exhibit the site itself.

Research topics: genius loci, ownership, place identity, phenomenology, psycho-geography, narrative spaces, found environments, politics of architecture, environmental scenography, cinematography, experimental cartography and archaeology.

 


Mijn artistiek onderzoek richt zich op alternatieve methoden van het documenteren (‘mapping’) van ruimtes en omgevingen en kenmerkt zich door persoonlijke waarneming van de plek via directe beleving en verblijf ter plaatse. Het onderzoek bevraagt de architectonische, economische en politieke context van een plek zoals die tot uiting komt in fenomenen zoals stilte, leegte, sporen van gebeurtenissen en verhalen. Ik ben ge├»nteresseerd in hoe onze ruimtelijke omgeving wordt gevormd en met mijn praktijk wil ik nieuwe betekenissen van ruimtes en plekken genereren. Werkend op locatie kies ik in elk project de media en technieken waarvan ik denk dat ik daarmee het beste de site zelf kan exposeren.

Onderzoeksgebieden: genius loci, eigenaarschap, ruimtelijke identiteit, fenomenologie, psycho-geografie, stad, landschap, narratieve ruimtes, gevonden omgevingen, politiek in architectuur, ruimtelijke scenografie, cinematografie, experimentele cartografie en archeologie.