Dutch

Leeg Landschap is een extensie van mijn praktijk waarin ik meer toegepast en op de schaal van het landschap samenwerk met de architecten van onze ruimtelijke omgeving om verlaten plekken opnieuw te waarderen en betekenis te geven. In plaats van de leegte op te vullen met nieuwe objecten of functies, onderzoek ik wat die leegte zelf te bieden heeft als open ruimte in de stad en in het landschap. Dit doe ik vanuit een gedeeld verlangen om leegte, onbruik, mysterie en verval meer ruimte en betekenis te geven in het steeds voller wordende Nederlandse landschap. 

 

Artistiek onderzoek

Mijn specialisme is het verkennen en observeren van plekken en ruimtes die verlaten, vergeten, of om andere redenen stil en leeg zijn. Mijn verblijf en verkenning ter plaatse zijn essentiële activiteiten om een plek van binnenuit te onderzoeken. Ik observeer een plek vanuit de vraag: wat is er aanwezig in de lege ruimte? In reactie op wat ik ter plekke observeer, ontwikkel ik voor elke locatie een eigen onderzoeksmethode, waarin ik media en technieken met elkaar combineer, zoals geluidsopnames, cartografie, archiefonderzoek, tekenen, archeologie en fotografie. De resultaten van het onderzoek kunnen worden weergegeven als een masterplan, een ontwerpconcept, een subjectieve atlas of andere vormen van publicatie en presentatie.

 

Ontwerp

Na een aantal opdrachten voor fysieke kunstwerken in de openbare ruimte gedaan te hebben, kwam ik er achter dat mijn interesse meer uitgaat naar de omgeving van die werken dan naar het kunstwerk als op zichzelf staand object. Ik geloof dat kunst in de openbare ruimte nieuwsgierig kan en moet maken naar de omgeving waar men zich bevindt, en ik vind dat veel kunstwerken hier juist de aandacht van afleiden doordat ze de aandacht op zichzelf vestigen. In lijn met mijn opvatting dat het wegnemen van objecten evengoed kunst kan zijn, houd ik me daarom nu meer bezig met onderzoek naar en ontwerp van publieke ruimtes en gebieden als geheel. Ik ga hierbij niet op de stoel zitten van landschapsarchitecten, maar wel met hen aan tafel, als artistiek adviseur en mede-ontwerper.

 

Educatie

Voor mij zijn workshops en gastlessen minstens zo belangrijk als mijn exposities, omdat ze tot inspirerende discussies leiden over ruimte. Mijn workshops zijn voor creatieve ruimtelijke professionals die op een andere manier naar een gebouw, stedelijke omgeving of landschap willen kijken. Bij voorkeur voer ik mijn workshops uit op een specifieke locatie, waar ik mijn deelnemers meeneem op artist-led-wandelingen of zelf op verkenning uit stuur. Deelnemers leren op een eigen manier een plek te verkennen en vast te leggen door al hun zintuigen te gebruiken.

 

Opdrachtgevers

Tussen 2008 en vandaag heb ik onderzoeks-, ontwerp- en educatieve opdrachten gedaan voor o.a.: Het Instituut, Amsterdam; Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, diverse gemeentes, Kunstenlab, Havenbedrijf Rotterdam, Wageningen Universiteit, Cultuurmij Oost, Stichting Verborgen Landschap, Twijnstra & Gudde, CBK Zeeland en UMC Utrecht. Deze opdrachtgevers hebben met elkaar gemeen dat zij avontuurlijk kijken naar ruimtelijke opgaven en daar op een inspirerende en verbindende wijze ruimte voor verbeelding en verwondering aan willen toevoegen.