Profiel

Profiel

Heidi Linck is opgeleid aan de Wageningen Universiteit en aan ArtEZ Fine Art Arnhem en werkt als beeldend kunstenaar, curator, docent en adviseur over kunst in de openbare ruimte. Zij bestudeert en re-animeert vergeten plekken in stad en landschap. Door verkenning en verblijf ter plaatse onderzoekt zij wat zichtbaar en onzichtbaar aanwezig is in het fysieke geheugen van de ruimte. Voor elke plek ontwikkelt zij een eigen onderzoeksmethode om de ruimte in kaart te brengen. Hierin combineert zij eigen artistieke en sociologische onderzoeksmethodes om haar observaties te koppelen aan verhalen over de plek. Op basis van haar onderzoek ontwerpt zij kunstprojecten ter plaatse, die erop gericht zijn om samen met het publiek nieuwe betekenissen aan een plek toe te kennen. Onderscheidend in haar werkwijze is dat zij de ruimte niet gebruikt om kunstwerken aan toe te voegen, maar de ruimte zelf tot een betreedbaar kunstwerk transformeert. Met haar verkenningen, projecten, workshops en beeldend werk zet Heidi Linck aan tot nieuwe belevingen en interpretaties van vergeten plekken.

Artist statement

Ik voel me aangetrokken tot plekken die gemaakt en gebruikt worden door mensen en waar verschillende tijdlagen door elkaar lopen. Deze plekken vind ik in stedelijke, rurale en industriële landschappen. Hier zoom ik in op de menselijke maat, zoals een weg, een terrein, objecten en structuren. Op de officiële geografische kaarten en bouwtekeningen staan de plekken die mij interesseren vaak aangeduid als lege of verdwenen plaats, als ze er al op staan, maar door verblijf en verkenning ter plekke ontdek ik juist dat die plek helemaal niet leeg is. Ter plekke vind ik er sporen van menselijke aanwezigheid, gebeurtenissen en verhalen, die zodanig door elkaar heen lopen, dat hier de werkelijkheid verrassender is dan fictie. In mijn projecten wil ik mijn publiek uitnodigen om die bijzondere werkelijkheid ter plekke zelf te ontdekken en verkennen.

Mijn CV is op verzoek beschikbaar. 

 

Deze website en veel van mijn projecten werden mede mogelijk gemaakt door een Werkbijdrage Bewezen Talent van het Mondriaan Fonds.