Profiel

In mijn projecten wil ik het publiek de genius loci, die huist in het fysieke geheugen van een gebouw of gebied, in de atmosfeer en in verhalen over de plek, laten ontmoeten. Vanuit mijn gecombineerd profiel als academicus en kunstenaar heb ik een praktijk ontwikkeld op het snijvlak van beeldende kunst, landschap, urbanisme en archeologie. Mijn projecten zijn altijd plaatsgebonden en gebaseerd op artistiek onderzoek. Ik werk daarbij samen met organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed en ruimte, maar vooral ook met inwoners, als lokale experts. In al mijn projecten neem ik een activistische houding aan ten opzichte van ruimtelijke transformaties in het landschap. Met artistiek onderzoek, ruimtelijke interventies en interactie met het publiek wil ik nieuwe inzichten en interpretaties van plekken genereren, die de economische en politieke kaders van de ruimtelijke ordening doorbreken. 

Ik voel me aangetrokken tot plekken die gemaakt, gebruikt en verlaten zijn door mensen en waar verschillende tijdlagen door elkaar lopen. Deze plekken vind ik in stedelijke, rurale en industriële landschappen. Hier zoom ik in op de menselijke maat, zoals een weg, een terrein, objecten en structuren. Op de officiële geografische kaarten en bouwtekeningen staan de plekken die mij interesseren vaak aangeduid als lege of verdwenen plaats, als ze er al op staan, maar door verblijf en verkenning ter plekke ontdek ik juist dat die plek helemaal niet leeg is. Ter plekke vind ik er sporen van menselijke aanwezigheid, gebeurtenissen en verhalen, die zodanig door elkaar heen lopen, dat hier de werkelijkheid verrassender is dan fictie.

Mijn CV is op verzoek beschikbaar. 

 

Deze website en veel van mijn projecten werden mede mogelijk gemaakt door een Werkbijdrage Bewezen Talent van het Mondriaan Fonds.