Artist Statement

 

“What is present in the empty space?”

In my explorations, interventions and drawings, I invite my audience to enter abandoned sites and buildings. These sites appear silent and empty at first sight, yet they are spatial environments that are alive and in a constant state of transformation. Layers of time intertwine to create unplanned, autonomous environments. In my opinion, such environments, where reality is stranger than fiction, do not need any art object, but ask for artistic interventions that reveal the place itself as a work of art.

As visual artist I start a relationship with the site, where I reside and where I create encounters between the silent space and its ‘owners’: communities, urban planners, passengers and policy makers. Instead of filling the void space, I aim to radicalize that emptiness and silence with my work. By literally creating space for silence, curiosity and reflection, I propose an alternative for the design of public spaces, which is too often dominated by desires for control, spectacle and exploitation.

 


“Wat is aanwezig in de lege ruimte?”

In mijn verkenningen, interventies en tekeningen laat ik mijn publiek ronddwalen in verlaten ruimtes. Dergelijke plekken zijn leeg en stil, maar toch zijn het levende ruimtes die in voortdurende staat van transformatie zijn. Tijdlagen lopen hier zodanig door elkaar heen, dat ongeplande, autonome omgevingen ontstaan. Zulke omgevingen, waar realiteit vreemder is dan fictie, vragen naar mijn mening niet om plaatsing van een kunstobject, maar om artistieke interventies die de plek zelf als kunstwerk openbaren. 

Als beeldend kunstenaar verbind ik mijzelf met de plek door er te verblijven en mij door de ruimte te verplaatsen. Hiermee veroorzaak ik ontmoetingen tussen mij, de stille ruimte en diens ‘eigenaren’: omwonenden, passanten, stadsmakers, landschapsarchitecten en beleidsmakers. Uit deze ontmoetingen komen fysieke sporen voort, waaruit een beeld ontstaat. Ook genereert het onderzoek verhalen, subjectieve kaarten en concepten voor interventies  ter plaatse. In plaats van de leegte van een ruimte op te vullen, wil ik met die interventies die leegte en stilte zelf radicaliseren. Door letterlijk ruimte voor stilte, verwondering en reflectie te creëren, wil ik een alternatief voorstellen voor de op controle, spektakel en exploitatie gerichte inrichting van openbare ruimtes.