Academie In Situ

Academy In Situ is a conceptual academy for art in public space without walls or a fixed location: it is constantly rebuilt on every site, the public space itself being the learning environment. Residents, planners and other “owners” of the environment are as participants alternately each other’s pupil and teacher. My role is to design and lead site-specific interventions that activate and facilitate participants to learn from each other and from the environment. The main thing we learn at Academy In Situ is to perceive and experience our spatial environment in new, free, inspiring and personal ways. In situ workshops, experiments and research actions are among the key learning activities. Instead of generating support for plans that are made top-down, Academie In Situ inspires and empowers participants to make their own plans based on the approach of spatial planning as a creative and collective learning process.

/

Academie In Situ is een conceptuele academie voor kunst in de openbare ruimte zonder muren of vaste locatie: het wordt in elk project steeds ter plekke opnieuw opgebouwd waarbij de openbare ruimte zelf de leeromgeving is. Inwoners, planmakers en andere ‘eigenaren’ van de omgeving zijn als deelnemers steeds afwisselend elkaars leerling en leraar. Mijn rol is het ontwerpen en leiden van site-specific werkvormen die deelnemers activeren en faciliteren om van elkaar en van de omgeving te leren. Het belangrijkste wat we op Academie In Situ leren is op nieuwe, vrije, inspirerende en persoonlijke manieren kijken naar ruimte. Workshops, experimenten en onderzoek ter plaatse zijn werkvormen die dit in gang zetten. In plaats van draagvlak te genereren voor plannen die top-down gemaakt worden, wil ik met Academie In Situ deelnemers inspireren om zelf die plannen te maken vanuit de benadering van ruimtelijke planning als creatief en collectief leerproces.