Bakens aan het water

Artistiek onderzoek en opdrachtformulering voor 3 kunstwerken in het landschap.
Ontwerp en uitvoering van één van de kunstwerken.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en gemeente Rijnwaarden

In het kader van de herontwikkeling van de haven voor binnenvaartschippers aan de Rijn bij Tolkamer, een grote ingreep in het landschap, besloten de drie samenwerkende partijen hierin om drie kunstwerken te schenken aan de betrokken gemeentes. Zij vroegen mij om deel te nemen aan overleggen en hier met artistiek onderzoek een bijdrage aan te leveren. Ook vroegen zij me op basis van dit onderzoek als curator de drie opdrachten voor kunstwerken (Bakens) te formuleren, waarvan één aan mijzelf.

Voor mijn kunstwerk observeerde ik het aanspoelen van allerlei dingen langs de oevers van de Rijn. Dit verschijnsel, dat zonder aankondiging de ruimte ontregelt, vormt een groot contrast met hoe het landschap op afstand, via allerlei juridische procedures en gestuurd door diverse economische en politieke belangen, tot op de vierkante meter wordt gestuurd. Ik documenteerde de aangespoelde objecten als (tijdelijke) kunstwerken en markeerde hun locaties op een kaart, als ready-made kunstroute. Vervolgens stelde ik voor om ter aanvulling op deze kleine kunstwerken ook een groot element uit de oude haven te laten ‘aanspoelen’, om te onderzoeken waar in dit gebied nog ruimte was voor spontane veranderingen van het landschap. Deze ruimte bleek er nauwelijks te zijn: voor geen enkele locatie die geschikt leek, kreeg ik toestemming, totdat ik een stukje grond vond waarvan de eigenaar nog niet wist dat het van hem was.

Website Bakens aan het Water.

Observaties van aangespoelde objecten

Element of surprise
2013-2015
Hergebruikte loopbrug uit de oude binnenvaarthaven van Tolkamer
Geproduceerd in samenwerking met Byland Bouw, Lobith en Van Raaij Staalconstructies, Zevenaar
Geplaatst op geluidswal bij Shipyard De Hoop