Circular Art Lab Limburg

2018
Interventie in een woonwijk in Tegelen, Limburg
In opdracht van Circular Art Lab Limburg

Circular Art Lab Limburg (CALL) is een samenwerking tussen Museum Van Bommel Van Dam en verschillende lokale maatschappelijke organisaties waarin de mogelijkheden van kunst in maatschappelijke vraagstukken werd onderzocht door middel van experimentele projecten. In CALL #2 stond de vraag centraal hoe woonwijken die in transitie zijn door bijvoorbeeld krimp, aantrekkelijk konden blijven voor bewoners. Naar aanleiding van mijn voorstel om in een woonwijk met bewoners te onderzoeken welke kansen er konden ontstaan als bepaalde delen inderdaad leeg zouden komen te staan en zouden verdwijnen, werd ik gevraagd om dit met bewoners van een wijk in Tegelen uit te werken. Deze wijk is van oudsher een arbeiderswijk met sociale huurwoningen, maar de woningcorporatie is steeds meer huizen aan het verkopen. Dit leidt tot een verandering van de identiteit van de wijk, verval en verloedering en tot spanningen tussen bewoners onderling en met de woningcorporatie. In een poging om deze spanningen en de klachten om te buigen in voorstellen, en nieuwsgierig naar de creativiteit van deze bewoners, maakte ik een eenvoudige maquette van de wijk, waarin alles los zat. Met deze maquette onderzocht ik op een bijeenkomst in het buurthuis met de bewoners hoe zij zelf hun omgeving opnieuw zouden inrichten. Uiteindelijk resulteerde de bijeenkomst in een plan dat vanuit de bewoners zelf ontstond om de groene helling waar de wijk op gebouwd is, en waar tot dan toe vaak grof vuil werd gedumpt, samen te gaan herontwikkelen tot een park.

Circular Art Lab Limburg

Fotografie van bijeenkomst door Zebra Fotostudio’s met toestemming van aanwezigen.