Circular Art Lab Limburg

2018
Social intervention in a residential area in Tegelen, Limburg</b
In collaboration with Circular Art Lab Limburg (CALL)

CALL was a socially engaged art project initiated by Museum Van Bommel Van Dam, in which artists and thinkers were invited to propose interventions in economically deprived urban neighbourhoods. My project took place in Tegelen, where one neigbourhood was increasingly getting abandoned. Many houses were left empty and people felt ashamed to tell others that they lived here. Inhabitants complained a lot about the public space. 

To activate their creativity, I created a simple model of the neighbourhood in which no house was fixed. In a workshop I invited inhabitants to remove every house they wanted and to explore alternative scenarios for the public space. From complaining, they shifted to ideas. The workshop concluded with a collectively supported proposal to transform a specific vacant lot into a park that would be created and cared for by these inhabitants as a public meeting space.

2018
Sociale interventie in een woonwijk in Tegelen, Limburg
In samenwerking met Circular Art Lab Limburg (CALL)

CALL was een kunstproject in het publieke domein van Museum Van Bommel Van Dam, waarbij kunstenaars en denkers uitgenodigd werden om interventies te bedenken in kwetsbare woonwijken. Mijn project vond plaats in Tegelen, waar krimp verpaupering van een woonwijk veroorzaakte. Verschillende woningen stonden leeg en de wijk had geen goede naam. Inwoners klaagden veel over de openbare ruimte.

Om hun eigen creativiteit te activeren, maakte ik een eenvoudig schaalmodel van de buurt, waarin alle huizen los zaten. In een workshop nodigde ik de inwoners uit om naar eigen wens huizen te verwijderen en dan te verkennen wat er met de ontstane open ruimte gedaan zou kunnen worden. Klachten veranderden toen in ideeën. De workshop leverde een collectief gedragen voorstel op om een specifiek braakliggend terrein terug te geven aan de natuur en hier een gezamenlijk onderhouden park van te maken.

Circular Art Lab Limburg

Photography by Zebra Fotostudio’s with permission of participants.