IJsselbiënnale 2020

Narrative Perspectives is een serie ruimtelijke objecten van hout, die het publiek van de IJsselbiënnale uitnodigt voor een scenografische wandeling in een monumentale beukenlaan bij Hof te Dieren. Deze beukenlaan werd in de 18e eeuw in opdracht van Prins Willem IV aangelegd als oprit naar het inmiddels verdwenen Huis. Het maakte toen deel uit van een ‘ganzenvoet’ structuur van lanen. Rond 1960 zijn de huidige beukenbomen hier opnieuw aangeplant. In die tijd stond het lokaal bekend als het ‘Vrijerslaantje’ waar je na de kerk met elkaar heen ging…

In 2020 bevindt deze oude structuur zich tussen autoweg N348, de spoorlijn, de Arnhemseweg, lokale wegen, een onderdoorgang onder de N348 voor fijn wild en onder een hemel waarin vliegverkeer van zowel mensen als dieren plaatsvindt. Op geen enkele andere plek bij Hof te Dieren komen zoveel gevolgen van het menselijke ingrijpen in het landschap samen. Juist in dit landschap, dat door ons verlangen naar snelheid is vervormd, wil het kunstwerk ruimte scheppen voor traagheid, stilstand en een gelegenheid bieden om betekenissen aan deze ruimte te geven, die niet langer voortkomen uit de functie. De objecten zijn ruimtelijke interventies die de beukenlaan als geheel transformeren tot een te voet betreedbaar kunstwerk.

Doordat de plek nu geen ruimte meer is voor vervoer, maar voor verblijf, krijgen nog niet ontdekte betekenislagen en nog onvertelde verhalen over de plek en het omliggende landschap een kans om alsnog zichtbaar en beleefbaar te worden. Verhalen die zich afspelen op de schaal van de menselijke maat, maar verbonden zijn aan de grote schaal van de historie en het hedendaagse landschap. Maar de geschiedenis gaat door: nieuwe scènes ontstaan voortdurend. De scènes die het publiek door de ruimtelijke objecten ter plaatse aanschouwt, zijn niet fictief, maar zijn steeds wat zich op dat moment en op die plek als realiteit aandient.

Status: schetsontwerp. Realisatie verwacht in juni 2020.

De IJsselbiënnale wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Provincie Gelderland en Provincie Overijssel.