IJsselkaravaan

Het Nederlandse landschap staat voor een verbouwing: ontwikkelingen zoals de energietransitie, de bouw van distributiecentra en van nieuwe woonwijken leiden tot transformaties die ons landschap zodanig veranderen, dat lokale waarden onder druk komen te staan. Om te voorkomen dat ons land er straks overal hetzelfde uitziet, is het van belang de lokale ruimtelijke identiteit te behouden en tot uitdrukking te laten komen in het landschap. Dat begint met in kaart brengen welke kwaliteiten en waarden die identiteit vormen. In de IJsselkaravaan ga ik met een landschapsarchitect op verkenning in 8 gebieden, waarbij we het landschap observeren en in gesprek gaan met de bewoners over de verhalen, herinneringen en kansen voor de toekomst. Op basis hiervan ontwikkelen we van elk gebied een landschapsbeeld dat als onderlegger voor toekomstige planvorming dient.

2019-2020
Onderzoek, bijeenkomsten met bewoners en ontwikkeling van landschapsbeelden.
In opdracht van Stichting IJsselbiënnale
In samenwerking met landschapsarchitect Peter Hermens, Stichting IJssellandschap, Staatsbosbeheer en lokale organisaties

www.ijsselkaravaan.nl

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren