Dwaaltocht in Zutphen

2018
Scenografische wandelroute op een industrieterrein in transitie
60 minuten
In opdracht van Provincie Gelderland 

Deze scenografische wandeling vond plaats in het kader van een symposium over ruimtelijke kwaliteit, waar voornamelijk beleidsmakers en andere professionals uit de ruimtelijke ordening aan deelnamen. Ik nam ze mee naar een industrieterrein bij de locatie van het symposium, dat werd getransformeerd naar een (nieuwe) woonwijk en logistiek bedrijventerrein. Voorafgaand aan deze transformatie is deze omgeving jarenlang verwaarloosd in een tijd dat de oude fabrieken in onbruik raakten. Hierdoor liggen vervallen panden en braakliggende terreinen daar pal naast nieuwe, kleurrijke distributiecentra en luxe woonhuizen. Op de overgangen tussen oud en nieuw liggen plekken die doen denken aan een filmset, maar die juist niet ontworpen, maar echt zijn: plekken waar fabrieken en arbeiderswoningen verdwenen zijn en de bijbehorende tuinen verwilderd, mysterieuze opslaglocaties en abstracte blokken van distributiecentra. Op basis van mijn eerste verkenning hier maakte ik een route voor mijn deelnemers waarin verschillende atmosferen elkaar zouden opvolgen. Tijdens het wandelen nodigde ik het publiek uit om zelf ook interessante plekken aan te wijzen en om van het pad af te gaan om plekken te betreden. In de nabespreking gaven deelnemers de waarde aan van subjectieve waarneming en poëtische beleving van een gebied voor hun werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren