Filmsets in Zutphen

2018
Cinematographic walk in an industrial zone in Zutphen
60 minutes
Commissioned by Provincie Gelderland 

In this performative workshop I took specialists working in the field of urban planning with me on a tour in an industrial zone in Zutphen. I explored the area once before this tour so I knew we would encounter strange places. I asked my participants to stop whenever they saw a place where a movie scene could have been shot. Sites were experienced from a cinematographic view: atmosphere, narratives and other sensory experiences were discussed as spatial characteristics. During the tour many sites were added to the sites I already expected to raise hands, so it was an inspiring tour for both me and my audience. 

 


 

Deze scenografische wandeling vond plaats in het kader van een symposium over ruimtelijke kwaliteit, waar voornamelijk beleidsmakers en andere professionals uit de ruimtelijke ordening aan deelnamen. Ik nam ze mee naar een industrieterrein bij de locatie van het symposium, dat werd getransformeerd naar een (nieuwe) woonwijk en logistiek bedrijventerrein. Voorafgaand aan deze transformatie is deze omgeving jarenlang verwaarloosd in een tijd dat de oude fabrieken in onbruik raakten. Hierdoor liggen vervallen panden en braakliggende terreinen daar pal naast nieuwe, kleurrijke distributiecentra en luxe woonhuizen. Op de overgangen tussen oud en nieuw liggen plekken die doen denken aan een filmset, maar die juist niet ontworpen, maar echt zijn: plekken waar fabrieken en arbeiderswoningen verdwenen zijn en de bijbehorende tuinen verwilderd, mysterieuze opslaglocaties en abstracte blokken van distributiecentra. Op basis van mijn eerste verkenning hier maakte ik een route voor mijn deelnemers waarin verschillende atmosferen elkaar zouden opvolgen. Tijdens het wandelen nodigde ik het publiek uit om zelf ook plekken aan te wijzen die eruit zien alsof er een filmscène zou kunnen worden opgenomen. In de nabespreking gaven deelnemers de waarde aan van subjectieve waarneming en poëtische beleving van een gebied voor hun werk.

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren