Mijn praktijk

Onderzoek

Mijn werk ontstaat steeds door mijzelf een periode te verbinden met een specifieke plek in het landschap, in de stad of in een gebouw, waarbij ik de plek van binnenuit onderzoek. Observatie en verkenning combineer ik hier met het interviewen van mensen en archiefonderzoek. Vooraf heb ik geen vast omlijnd onderzoeksplan, zodat toeval alle ruimte krijgt en het onderzoek zich stap voor stap ontwikkelt. Mijn artistiek onderzoek brengt de identiteit van een plek in kaart door dragers van verhalen, en de verhalen zelf, zichtbaar te maken. Het onderzoek kan een doel op zichzelf zijn, maar kan ook de basis zijn voor een fysiek kunstwerk of een bijdrage aan een gebiedsvisie. Het onderzoek presenteer en publiceer ik steeds in een vorm die past bij het verhaal achter een plek, zoals een kunstenaarsboek, zine, geluidsdocument, een alternatieve kaart, een verhalenatlas.


Dwaaltochten/workshops

Mijn dwaaltochten zijn wandelingen zonder kaart of bestemming, die ontstaan door een zelf opgelegde instructie of mijn nieuwsgierigheid te volgen. Ik onderneem ze alleen, als begin van een nieuw project, maar ook met publiek, als workshop/ happening in de openbare ruimte. Dit publiek kan bestaan uit inwoners, studenten of professionals die een gebied van binnenuit willen verkennen of anders willen kijken naar ruimte. Vanuit werkvormen zoals de dérive, artist-led walk of scenografische wandeling geef ik het publiek een concrete opdracht mee, die een nieuwe manier van waarnemen van de ruimtelijke omgeving in gang zet. Om zoveel mogelijk nieuwe kennis over een gebied te genereren tijdens een dwaaltocht, vraag ik het publiek om ter plekke zelf bijzonderheden aan te wijzen. Na afloop inventariseren we wat de wandeling aan inspiratie en inzichten over de omgeving heeft opgeleverd.


Interventies

Uitgangspunt in mijn interventies is werken met wat er al is: de realiteit is al bijzonder genoeg. De objecten, structuren en andere lokale dragers van verhalen in het landschap worden echter niet vanzelf ook als zodanig herkend door het publiek. Om het publiek te sensibiliseren voor de bijzonderheden van hun ruimtelijke leefomgeving, ontwikkel ik interventies die het publiek uitnodigen tot verkenning en opnieuw kijken. Ik stel me hierbij op als curator van de plek, door met ruimtelijke ingrepen nadruk te leggen op bijzonderheden en overbodige zaken te verwijderen. Met mijn interventies wil ik de omgeving zelf als geheel transformeren tot kunstwerk. In plaats van pas aan het einde van de inrichting van een openbare ruimte een kunstobject toe te voegen, werk ik daarom liever vanaf het begin samen met de architect en met inwoners aan het (her-)scheppen van een omgeving.


Tekeningen

In mijn praktijk ligt de focus op in situ projecten in het landschap omdat ik met mijn kunst een directe interactie met een plek en met de mensen tot stand wil brengen. Maar hoe ik naar het landschap kijk en wat ik ter plekke doe, is gebaseerd op het tekenen. Tekenen is voor mij de meest intensieve en diepgaande manier van kijken naar een specifieke plek en denken over ruimte. De ruimtes in mijn tekeningen zijn voornamelijk ontoegankelijke plekken, of plekken waar ik ben geweest maar die inmiddels niet meer bestaan. Ik kom ze tegen op mijn verkenningen, waarin ik ze observeer als verstilde ruimtes. In mijn tekeningen, die meestal in serie ontstaan, kan ik de kijker alsnog rondleiden in die ruimtes. Maar in plaats van mijn observaties letterlijk weer te geven, onderzoek ik in mijn tekeningen en collages wat er zichtbaar of voelbaar wordt in een ruimte of omgeving als ik daar alles uit weg laat wat daar naar mijn mening van afleidt. Het zijn handelingen die de essentie van een ruimte analyseren en die mijn ideeën voor ruimtelijke interventies voeden, omdat ik die op het papier vrij van beperkingen kan verbeelden.