Mijn praktijk

Mijn praktijk is een cross-over van beeldende kunst, landschap, archeologie en ecologie. Mijn werk ontstaat altijd op locatie, waarbij zowel de ruimte als de mensen mijn onderwerp van onderzoek zijn. Ik werk op eigen initiatief en ook in opdracht van overheden en organisaties op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed en ruimte. In al mijn projecten neem ik een autonome en activistische houding aan in het proces van ruimtelijke ordening. In dat economische en politieke krachtenveld wil ik ruimte scheppen voor verwondering, poëzie en betekenis, die niet van achter een bureau, maar van binnen uit de plek en haar bewoners komen.

Onderzoek

Mijn werk ontstaat steeds door mijzelf een periode te verbinden met een specifieke plek in het landschap, in de stad of in een gebouw, waarbij ik de plek van binnenuit onderzoek. Observatie en verkenning combineer ik hier met het interviewen van mensen en archiefonderzoek. Vooraf heb ik geen vast omlijnd onderzoeksplan, zodat toeval alle ruimte krijgt en het onderzoek zich stap voor stap ontwikkelt. Mijn artistiek onderzoek brengt de identiteit van een plek in kaart door dragers van verhalen, en de verhalen zelf, zichtbaar te maken. Het onderzoek kan een doel op zichzelf zijn, maar kan ook de basis zijn voor een fysiek kunstwerk of een bijdrage aan een gebiedsvisie. Het onderzoek presenteer en publiceer ik steeds in een vorm die past bij het verhaal achter een plek, zoals een kunstenaarsboek, zine, geluidsdocument, een alternatieve kaart, een verhalenatlas.

Interventies

Uitgangspunt in mijn interventies is werken met wat er al is: de realiteit is al bijzonder genoeg. De objecten, structuren en andere lokale dragers van verhalen in het landschap worden echter niet vanzelf ook als zodanig herkend door het publiek. Om het publiek te sensibiliseren voor de bijzonderheden van hun ruimtelijke leefomgeving, ontwikkel ik interventies die het publiek uitnodigen tot verkenning en opnieuw kijken. Ik stel me hierbij op als curator van de plek, door met ruimtelijke ingrepen nadruk te leggen op bijzonderheden en overbodige zaken te verwijderen. Met mijn interventies wil ik de omgeving zelf als geheel transformeren tot kunstwerk. In plaats van pas aan het einde van de inrichting van een openbare ruimte een kunstobject toe te voegen, werk ik daarom vanaf het begin van de ruimtelijke transformatie samen met de architect en lokale partijen.

Dwaaltochten

Mijn dwaaltochten, in jargon ook wel ‘dérives’, ‘artist-led walk’ of ‘scenografische wandeling’ genoemd, zijn wandelingen zonder kaart of bestemming, die ontstaan door mijn nieuwsgierigheid te volgen. Ik onderneem ze alleen, om aanleidingen te vinden voor onderzoek, interventies of tekeningen, of met publiek. Het publiek neem ik mee langs een aantal ‘scènes’, die niet geacteerd worden, maar die de realiteit daar dan en ter plekke aanbiedt. Deze scènes gaan snel, zoals voorbijrazend verkeer, of traag, zoals een oude kas die overwoekerd wordt door planten. Ook stilte en afwezigheid van mensen kunnen interessante scènes bieden. Hoewel de tocht door mij wordt geleid, bied ik graag ook ruimte aan het publiek om ter plekke zelf bijzonderheden aan te wijzen. Na afloop inventariseren we wat de wandeling aan inspiratie en inzichten over de omgeving heeft opgeleverd.

Tekeningen

Tekenen is voor mij een manier om in een ruimte te zijn zonder dat ik daar dat moment fysiek aanwezig ben. De ruimtes in mijn tekeningen zijn dan ook voornamelijk ontoegankelijke plekken, of plekken waar ik ben geweest maar die inmiddels niet meer bestaan. Deze plekken kan de kijker alsnog verkennen in mijn tekeningen. Het tekenen voedt mijn manier van kijken naar ruimte. In mijn tekeningen en collages onderzoek ik wat er zichtbaar of voelbaar wordt in een ruimte of omgeving als ik daar alles uit weg laat wat daar naar mijn mening van afleidt. Het zijn handelingen die mijn ideeën voor ruimtelijke interventies voeden, omdat ik op het papier vrij van beperkingen kan experimenteren. Mijn tekeningen zijn regelmatig te zien in exposities en natuurlijk in mijn atelier. Op mijn website houd ik speciaal voor mijn tekeningen een blog bij.