Story & CV

In my professional life, creating and going out on the street have always been intertwined. After studying Human Nutrition at Wageningen University, I worked as a researcher at a mental health institution for six years. To develop a care program for the youth, I interviewed young people who were struggling with addictions, homelessness, mental illness and / or rehabilitation programs in their neighborhoods. I combined this work with my BA-education at ArtEZ Fine Art in Arnhem. After graduating in 2006, I got invited to participate in exhibitions and projects in various galleries and museums worldwide and in 2008, when I got a big assignment and a stipend, I decided to work full-time as an artist.

Because I wanted to respond to specific sites that are used by people, my practice quickly moved from the museum to the public space. Initially, however, I worked here as if it were also a museum: my work was object-oriented and I hardly involved any public in the creation process. Their tolerance was the highest attainable and this didn’t satisfy me at all. But parallel to these commissioned works, I increasingly performed social interventions in which the public was actively and positively involved as a participant and in which the creation of an object was no longer necessary. I learned that I can change a place without adding anything physically, and in these collaborations with the audience I felt more autonomous than before.

When I became a teacher at an art academy, I discovered that teaching gives me the same kind of energy as my social interventions. I increasingly facilitated learning environments outside the academy such as workshops in situ and wanderings in abandoned areas. That is how I got to where I am now, as a visual artist who performs research and interventions in projects in public space.

Download English CV (PDF)

/

In mijn loopbaan zijn het maken en de straat altijd verweven geweest. Na mijn studie Humane Voeding aan de Wageningen Universiteit heb ik zes jaar bij een GGZ-instelling gewerkt als onderzoeker en trainer. Ter ontwikkeling van een zorgaanbod voor jongeren interviewde ik in allerlei wijken jongeren die kampten met verslavingen, dak- en thuisloosheid, psychische aandoeningen en/of resocialisatietrajecten. Dit werk combineerde ik met mijn opleiding aan ArtEZ Fine Art in Arnhem, waar ik mij vooral bezig hield met installaties in de openbare ruimte. Na mijn afstuderen in 2006 kreeg ik exposities in verschillende galeries en musea wereldwijd en toen ik steeds grotere opdrachten en een startstipendium kreeg, besloot ik in 2008 full-time voor het kunstenaarschap te gaan.

Omdat ik met mijn werk wil reageren op specifieke ruimtes die gebruikt worden door mensen, verplaatste mijn praktijk zich al snel van het museum naar de openbare ruimte. Aanvankelijk maakte ik hier echter werk alsof het ook een museum was: ik betrok er nauwelijks publiek bij en hun draagvlak was het hoogst haalbare. Dat vond ik nooit bevredigend. Maar parallel aan die opdrachten deed ik steeds vaker interventies waarin het publiek juist actief en positief betrokken was als deelnemer en waarin het maken van een object niet eens meer aan de orde was. Ik leerde dat ik een plek kan veranderen zonder daar fysiek iets aan toe te voegen en voelde me in deze samenwerkingen met publiek juist autonomer dan voorheen.

Toen ik docent werd aan een kunstacademie ontdekte ik dat het lesgeven mij dezelfde energie geeft als die sociale interventies. Steeds vaker ging ik ook buiten de academie dergelijke leeromgevingen ontwikkelen in bijvoorbeeld workshops-in-situ en zwerftochten op braakliggende terreinen voor inwoners en planmakers. Zo kwam ik waar ik nu sta, als beeldend kunstenaar die onderzoek en interventies inzet in projecten in de openbare ruimte.

Download C.V. Nederlands (PDF)