Teaching

 

During my four years of teaching Fine Art at Utrecht University of the Arts, I discovered teaching as an activity that both inspires and energizes me. Designing experimental educational tools and workshops became a new medium in my artistic practice. In my teaching, challenging students to leave their comfort zones and explore new ways of creating is pivotal, because I believe an adventurous attitude and process brings you more than staying safe and producing the same work over and over again. In my studio I offer 1:1 teaching and coaching for young or established art professionals who wish to learn how to experiment effectively and who seek new challenges and possibilities. Instead of teaching you how to technically make something, I teach you how to develop your own techniques, based on your own inner voice as an artist.  The information below is in Dutch, but don’t hesitate to contact me for art teaching activities in international settings.

 


 

In de vier jaar dat ik als vaste docent Fine Art aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht werkte, heb ik ontdekt hoeveel energie en inspiratie het mij geeft om les te geven aan groepen en individuele makers. Het ontwerpen van lesmethodes en experimentele werkvormen werd in die jaren voor mij zelfs een nieuw artistiek medium. In mijn lessen staat het uitdagen van studenten om hun comfort zones te verlaten en de spannende ruimte daarbuiten te verkennen, centraal, omdat ik geloof dat een avontuurlijk proces en nieuwsgierige houding jou meer brengt dan steeds veilig min of meer hetzelfde werk maken. In mijn atelier bied ik 1:1 begeleiding en cursussen aan kleine groepen aan jonge en gevestigde kunstenaars die willen leren hoe zij zinvol kunnen experimenteren en die nieuwe uitdagingen en mogelijkheden zoeken. In plaats van dat ik jou bestaande technieken ga aanleren, leer ik je hoe jij op basis van je eigen stem als kunstenaar je eigen technieken kan ontwikkelen.

NB Tot en met december 2020 geef ik alleen 1 op 1 les in mijn atelier.