Artist Statement

 

I believe that our interaction with the landscape always leaves a drawing in the landscape that can be read and that tells us who we are. In my work I investigate our interaction with the landscape from this point of view.

My practice focuses on “unplanned” spaces: buildings and sites that have lost their original meaning and are in the meantime waiting for a new use. It is precisely in this transition phase in which values ​​such as silence, disruption, surprise and nature can appear and florish. Here, different layers of time intertwine, creating spaces where reality is stranger than fiction.

My work responds to a given place, with which I enter into a personal relationship by staying there, exploring the space and meeting its inhabitants. In this relationship, I investigate an environment from within. Based on my research, I create encounters between the place and the public. In situ, I create these encounters by spatial interventions and performative walk-shops. My drawings introduce the viewer into a space that has been demolished, has disappeared or, for other reasons, can only be entered by imagination.

 


 

Ik geloof dat onze interactie met het landschap steeds een tekening in het landschap achterlaat, die gelezen kan worden en die vertelt wie wij zijn. In mijn werk onderzoek ik onze interactie met het landschap vanuit deze opvatting. Mijn praktijk richt zich op ‘ongeplande’ ruimtes: gebouwen en terreinen die hun oorspronkelijke betekenis verloren hebben en zich in een tussentijd bevinden op weg naar een nieuwe functie. Het is juist in deze transitiefase waarin waarden zoals stilte, ontregeling, verrassing en de natuur alle ruimte krijgen. Hier lopen verschillende tijdlagen door elkaar, waardoor ruimtes ontstaan waar de realiteit vreemder is dan fictie. 

Mijn werk ontstaat als een reactie op een gegeven plek, waar ik een persoonlijke relatie mee aanga door er te verblijven, de ruimte te verkennen en haar inwoners te ontmoeten. Zo onderzoek ik een omgeving van binnenuit, om op basis daarvan ontmoetingen te ontwerpen tussen de plek en het publiek. Ter plekke schep ik ontmoetingen in de vorm van ruimtelijke ingrepen en performatieve walk-shops. Mijn tekeningen brengen de kijker in een ruimte die inmiddels is gesloopt, verdwenen is of om andere redenen alleen via de verbeelding betreden kan worden.