IJsselbiënnale

Narrative Perspectives is a site-specific installation that invites the public for a scenographic walk in a historic beech avenue that finds itself stuck in an economic- ecological conflict. The project creates room to see and discuss this site from subjective perception and narrative perspectives.   

By audio-instructions in an app, the viewer is invited to see, hear and sense the narratives that are hidden on this site. I collected these narratives by interviewing locals. New scenes are created by reality: by whatever happens at that moment. In order to collect and document these new scenes, the viewers are invited to share their own perceptions. 

2020, five objects installed site-specifically (artist impression), wood, variable dimensions.

Due to Covid-19, IJsselbiënnale is postponed to 2021. 

Narratieve perspectieven is een locatie-specifieke installatie die het publiek uitnodigt voor een scenografische wandeling in een historische beukenlaan welke zich bevindt in een economisch-ecologische conflictzone. De wandeling schept mentale en fysieke ruimte om deze plek te beschouwen en bespreken op basis van subjectieve beleving en narratieve perspectieven. 

Via audio-instructies in de IJsselbiënnale-app wordt de bezoeker uitgenodigd om de verhalen die in deze plek verborgen liggen, te zien, horen en voelen. Deze verhalen verzamelde ik door lokale experts te interviewen die op het terrein werken of er in de buurt wonen. Nieuwe scènes worden dagelijks door de realiteit toegevoegd: door wat zich daar op dat moment aandient. Om deze nieuwe verhalen te verzamelen zullen de bezoekers uitgenodigd worden om de observaties, die zij in deze installatie opdoen, te delen.

2020, vijf houten objecten, elk locatie-specifiek geïnstalleerd (schetsontwerp), variabele afmetingen.

Vanwege Covid-19 werd de IJsselbiënnale uitgesteld naar 2021.

IJsselbiënnale