IJsselbiënnale

Narrative Perspectives is a site-specific installation that invites the public for a scenographic walk in an ancient, silent beech avenue that finds itself stuck in an economic- ecological conflict, as it is situated between a highroad and a protected nature site. The objects in this installation each facilitate a personal meeting with this site from different perspectives. The visitor will lay down and watch the trees, sit on a border line and walk alongside the rythms of the trees.

By audio-instructions in an app, the viewer is invited to see, hear and sense the narratives that are hidden on this site. I collected these narratives by interviewing locals. New scenes are created by reality: by whatever happens at that moment. In order to collect and document these new scenes, the viewers are invited to share their own perceptions. 

2020, five objects installed site-specifically (artist impression), wood, variable dimensions.

Due to Covid-19, IJsselbiënnale is postponed to 2021. 


Narratieve perspectieven is een locatie-specifieke installatie die het publiek uitnodigt voor een scenografische wandeling in een historische, stille beukenlaan welke zich bevindt in een economisch-ecologische conflictzone tussen de snelweg en een beschermd natuurgebied. De objecten in deze installatie faciliteren elk een persoonlijke ontmoeting met deze ruimte vanuit verschillende fysieke en narratieve perspectieven. 

Via audio-instructies in de IJsselbiënnale-app wordt de bezoeker uitgenodigd om de verhalen die in deze plek verborgen liggen, te zien, te horen en te voelen. Deze verhalen verzamelde ik door lokale experts te interviewen die op het terrein werken of er in de buurt wonen. Nieuwe scènes worden dagelijks door de realiteit toegevoegd: door wat zich daar op dat moment aandient. Om deze nieuwe verhalen te verzamelen zullen de bezoekers uitgenodigd worden om de observaties, die zij in deze installatie opdoen, te delen.

2020, vijf houten objecten, elk locatie-specifiek geïnstalleerd (schetsontwerp), variabele afmetingen.

Vanwege Covid-19 werd de IJsselbiënnale uitgesteld naar 2021.

IJsselbiënnale