IJsselkaravaan

A research project travelling alongside the river IJssel and engaging local residents in exploring spatial characteristics, hidden stories and cultural meanings of rural landscapes. 

/

De IJsselkaravaan is een onderzoeksproject naar de landschapswaarden van de IJsselvallei. Reizend langs verschillende plekken, verkennen we samen met haar inwoners de kwaliteiten, verborgen verhalen en culturele betekenissen van het rurale landschap.

2019-2021
Stichting IJsselbiënnale
In collaboration with Peter Hermens, Stichting IJssellandschap, Staatsbosbeheer and local communities.

www.ijsselkaravaan.nl

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren