Souvenirs van de Woeste Grond

2013-2014

In opdracht van Kunstenlab en in samenwerking met Landschap Overijssel

Overijssel kent vele landschapstypen, elk gevormd in pre-historische, geologische gebeurtenissen en elk nog altijd in transitie. Het Kunstenlab vroeg mij om vanuit die verschillende landschappen verhalen op te halen over hoe het hedendaagse landschap lokaal is ontstaan tot wat het nu is. Deze verhalen zouden als inhoudelijke basis van een kunstopdracht voor het ontwerp van nieuwe, hedendaagse souvenirs gebruikt worden. Mijn onderzoek richtte zich vooral op plekken waar iets verdwenen leek te zijn. Ik fotografeerde die plekken en besprak mijn foto’s met lokale inwoners. Zij bleken verhalen te kennen die nog nauwelijks bekend waren. Ze deelden met mij hun privé-archieven en tekenden kaarten met de verhaallijnen van bijvoorbeeld een erf.

 

In Staphorst en omgeving werden tijdens de ruilverkaveling nep-huizen gebouwd, om de waarde van de grond te verhogen. Deze huizen werden na de ruilverkaveling weer afgebroken. 

 

In en om Losser stonden vele textielfabrieken. Het water van rivier de Dinkel zou in de vorige eeuw steeds van kleur veranderen als de fabrieken hun textiel aan het verven waren. Inwoners herinneren zich de rivier in het rood, blauw, oranje en zelfs zwart. Nu de textielfabrieken verdwenen zijn en de natuur meer beschermd wordt, is het water helder.

 

Op deze boerderij in het bos hebben zich vele verhalen afgespeeld. Zo zou er iedere winter, als de koeien op stal stonden, één van de koeien er broodmager uitkomen, omdat er onder de stallen ley-lijnen zouden lopen. Over die lijnen wordt lokaal gezegd dat zij de energiehuishouding beïnvloeden.

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren