Van leegstand naar sculpturen

2012
Artistiek onderzoek en alternatieve gebiedsvisie voor de voormalige kazerneterreinen in Ede
In opdracht van gemeente Ede en in samenwerking van Cultuurmij Oost.

Nadat de Mauritskazerne, Elias Beeckmankazerne en Simon Stevinkazerne al jaren buiten gebruik waren geweest, werden zij aan projectontwikkelaars verkocht die de terreinen gingen herontwikkelen tot woonwijken. Drie kunstenaars werden gevraagd om een kunstwerk te ontwerpen dat zou verwijzen naar de oorspronkelijke identiteit van de plek als militair terrein. Toen ik de terreinen verkende, kwam ik diverse objecten tegen die niet monumentaal verklaard waren en daarom gesloopt zouden worden. In deze objecten zag ik door hun vorm, atmosfeer en ligging sculpturale kwaliteiten die voorbij gingen aan hun oorspronkelijke functies. Ook stonden er struiken, die ooit deel uitmaakten van de landschapsarchitectuur van de terreinen en nu zo groot geworden waren, dat ook zij sculpturen waren geworden. Als alternatief/ aanvulling voor het beeldenkwaliteitenplan ontwikkelde ik toen mijn eigen monumentenlijst en stelde ik voor om niet een illustratief beeld te laten plaatsen, maar om die monumenten zelf als kunstwerken te laten voortleven en te integreren in de woonwijken. Een aantal ‘monumenten’, waaronder de Stingerbol, staat er nog steeds.

Selectie van monumentale objecten

 

Selectie van monumentale struiken

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren