Heidi Linck is opgeleid tot wetenschapper en beeldend kunstenaar en heeft zich in haar praktijk toegelegd op artistiek onderzoek en interventies in verlaten ruimtes. In haar projecten is steeds de vraag: ‘Wat is aanwezig in de verlaten ruimte’ aanleiding voor verkenning, onderzoek en interactie.  Zij kiest haar media en technieken steeds op basis van de locatie die ze onderzoekt. Het tekenen neemt echter een vaste plek in in haar oeuvre, als voorbereiding en reflectie op verkenningen en interventies ter plaatse. In plaats van het toevoegen van een kunstwerk aan de lege ruimte, benadert en presenteert zij in die interventies die ruimte zelf als een betreedbaar en steeds veranderend kunstwerk. Zelf neemt zij hier de rol van creatief activist op zich, om ons met een vrije, niet door commercie of politiek gekleurde blik, naar onze bebouwde omgeving te kijken. Heidi Linck heeft jarenlange ervaring opgedaan als (gecertificeerd) docent en examinator in het HBO-kunstonderwijs en als curator/adviseur van kunstprojecten en artist-in-residencies. 

 


 

Trained as a scientist and visual artist, Heidi Linck performs artistic research and interventions in silent and abandoned spaces. For her projects, she chooses her media and techniques site-specifically. In her interdisciplinary practice, drawing occupies a permanent place in her oeuvre as preparatory meditation for in situ projects. Instead of adding a work of art to the empty site, she exposes the site itself as a readymade, accessible and living art work. She herself takes up a role of creative activist in her projects, activating the audience to look at our built environment with a different view, free from commercial or political perspectives. Drawings and projects by Heidi Linck have been exhibited internationally. Heidi Linck is an experienced and certified academic art teacher and and regularly appointed as a curator / advisor of art projects and artist-in-residencies.

Download CV (English, PDF)